GDPR

Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonlijke informatie van gebruikers van onze website verzamelen, gebruiken, opslaan en openbaar maken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt:

 • Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, wanneer u een contact- of registratieformulier op onze website invult.
 • Informatie die automatisch wordt verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, het type besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina's die u op onze website bezoekt en de duur van uw bezoek.
 • Cookies en andere trackingtechnologieën die worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Om te reageren op vragen en verzoeken om contact die wij van u ontvangen.
 • Om u de door u gevraagde diensten te leveren, zoals het abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Om uw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren.
 • Het uitvoeren van statistische analyses en marktonderzoek.

Opslag en openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn ze langer te bewaren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, behalve wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dat op onze website staat vermeld.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door een bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat op onze website staat vermeld.